مضرات آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی پوست باعث قرمزشدن و تغییر رنگ پوست می‌شود که معمولا در عرض چند ساعت، پس از قرارگیری بیش از حد در معرض نور ماوراء بنفش (UV) خورشید یا منابع مصنوعی، نمایان می‌شود. درمان‌های خانگی معمولا باعث تسکین آفتاب‌سوختگی می‌شوند، اما آفتاب‌سوختگی هم ممکن است چند روز طول بکشد. قرارگیری در معرض نور شدید…